Tegevusalad


  • Üldehitus- remonditööd, vundamendi kaeve ja ehitustööd
  • Ümarpalkhoonete ehitus
  • Liivapritsi ja survepesu puhastustööd
  • Haljastus ja kõnniteede, -radade rajamine

ESILEHT

Otsi